Kas ir darījuma konts un kādēļ to izmantot?

Lai nekustamā īpašuma iegādes procesā izvairītos no situācijas, ka pircējs vai pārdevējs paliek bez naudas un bez īpašuma, jo otra puse neizpilda savas saistības, ir vērts atvērt darījuma kontu. Darījuma konts ir trīspusējs līgums starp pircēju, pārdevēju un banku, kas nodrošina godīgu īpašuma un naudas apmaiņu.

Banka kā neitrāla persona glabā pircēja naudu līdz pārdevējs ir izpildījis savas saistības. Neviena no pusēm nevar vienpersoniski izņemt darījuma kontā ieskaitīto naudu.

Pircējam darījuma konts nodošina to, ka nauda tiks pārskaitīta pārdevējam tikai tad, kad īpašums veiksmīgi pārreģistrēts Zemesgrāmatā uz pircēja vārda. Taču, ja pārdevējs neiesniedz nepieciešamos dokumentus Zemesgrāmatai vai atklājas kādas iepriekš nezināmas problēmas ar īpašumu, pircējs savu naudu saņem atpakaļ.

Pārdevējam darījuma konts sniedz garantiju, ka viņš saņems naudu pilnā apmērā uzreiz pēc veiksmīgas īpašuma pārreģistrācijas Zemesgrāmatā.

Darījuma konta noslēgšana nav obligāta visos gadījumos. Pircējs un pārdevējs parasti vienojas par tā nepieciešamību un informē savu banku, kas sagatavo līgumu. Konta noslēgšana parasti izmaksā aptuveni 0.4% no darījuma summas, bet dažreiz bankas saviem klientiem piedāvā speciālus nosacījumus. Darījuma konts darbojas līdzīgi kā aprošināšana, kas sniedz drošības sajūtu un pasargā no lieliem neplānotiem zaudējumiem.