Vairāk par to, kas ir  bankas ideālais klients un ko darīt, ja neesi “īstās formas piparkūka”, atklājam sarunā ar DMC kredītu speciālisti Guntu Martemjanovu.

Ikdienā uzklausi klientu stāstus, bažas un pieredzi mājokļa iegādē, meklē tiem piemērotākos kreditēšanas risinājumus. Kas nosaka, vai esi ideālais kandidāts mājokļa kredītam?

Aizdevējs vienmēr izvērtē, vai klients mājokļa aizdevumu var atļauties. Vērtēta tiek gan situācija šobrīd, gan iespēja veikt ikmēneša maksājumu arī pēc 10 un 15 gadiem. Tradicionāli šādam profilam vislabāk atbilst algoti darbinieki ar ienākumiem EUR, darba stāžu konkrētajā darba vietā 18 mēneši un vairāk, un vecumu no 25-45 gadiem.

Alga bankas kontā katru mēnesi aizņēmējam demonstrē vienmērīgu ienākumu plūsmu, ilgstoša darbavieta – stabilitāti, bet vecums – nodarbinātības potenciālu. Šāds aizņēmējs tiek uzskatīts par vismazāk riskantu, un tādēļ ideālu kandidātu.

Kas ir cilvēki, kas paliek ārpus šīs “piparkūku formas” ?

Tie ir pašnodarbinātie un uzņēmēji, klienti, kuru ienākumi nav EUR, vai arī nesen atgriezušies no darba ārzemēs un uzsākuši darbu Latvijā. Jaunieši, kuri uzsākuši profesionālo karjeru salīdzinoši nesen, klienti vecumā virs 45 gadiem, nerezidenti, kas vēlas iegādāties īpašumu Latvijā. 
Gan mājokļu kreditēšanu, gan plašākā finanšu pakalpojumu kontekstā angļu valodā pat ir speciāls termins underbanked. To attiecina uz cilvēku grupām, kam banku pakalpojumi nav pietiekami pieejami. Nereti tas ir zemo ienākumu dēļ, taču manu nupat nosaukto grupu gadījumā iemesls ir banku sektora neelastība un lēna pielāgošanās izmaiņām sabiedrībā.

Arvien vairāk cilvēku vēlas veselīgu darba-privātās dzīves balansu, vairāk brīvā laika, nestrādāt pēc “no 9:00 līdz 18:00” principa. Tādēļ aug pašnodarbināto īpatsvars. Fiksētu ikmēneša ienākumu vietā nāk neregulāra samaksa par projektiem vai ienākumi citā valūtā, jo cilvēki strādā ārvalstu uzņēmumos attālināti. Aug darbaspēka mobilitāte, jaunieši izvēlas ceļot, kādu laiku strādāt ārzemēs. Dzīvojam ilgāk un arī pēc pensionēšanās vecuma turpinām strādāt.

Visas šīs pārmaiņas liek pārskatīt līdzšinējo praksi aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanā, un banku sektors ne vienmēr to ir gatavs darīt, vai spēj izdarīt pietiekami ātri.

Tādēļ rodas absurdas situācijas, ka daļai maksātspējīgas sabiedrības mājokļa aizdevumi nav tik pieejami, kā “ideālajiem” kandidātiem. Viens spilgts un nesens piemērs manā praksē ir uzņēmējs, kam aizdevējs nepiekrita izsniegt mājokļa kredītu, kamēr šī paša uzņēmēja darbiniekam aizdevuma pieteikums tika apstiprināts.

Vai ir risinājums, ko šādā situācijā darīt?

Šobrīd pasaulē uzvaras gājienu ir uzsākuši FinTech uzņēmumi. Viņu veiksmes pamatā nav tikai inovatīvas tehnoloģijas. Liela nozīme ir fokusam uz vajadzībām, ko banku sektors vairs nespēj apmierināt – ātrums, vienkāršs process, pieeja pakalpojumam.

Tieši šādi mājokļu kreditēšanas nozare strādā Movin. Izmantojam tehnoloģijas, lai pieteikšanās process mājokļu kredītam būtu vienkāršs un ātrs. Un kombinējam tās ar mūsdienīgām aizdevuma programmām, kas nemēģina ielikt klientu iepriekš definētā “rāmītī”. Mājokļa aizdevums ir finanšu produkts, kam jābūt pieejamam pēc iespējas plašākai sabiedrības grupai . Uzmanības centrā ir klients un viņa stāsts. Kredītspeciālists iedziļinās darījumā un atrod piemērotāko risinājumu gan “ideālajam” aizņēmējam, gan pašnodarbinātajam.